En presentation av F. Ad. Müller Söhne AB

Läs vår folder

https://wwwmullersohneco.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2014/12/workbench-726.jpgSkriv ut

Historik

Den 14 september 1838 föds Friedrich Adolf Müller-Uri i Lauscha i Thüringen. Men historien börjar några år tidigare…

Friedrich hade en farbror Ludwig som var son till en glasblåsare i Lauscha i östra Tyskland. Ludwig tillverkade ögon av glas till dockor och kramdjur. En ögonläkare i Würtzburg uppmärksammade de välgjorda ögonen och kontaktade Ludwig 1832 för att förmå honom att tillverka konstgjorda ögon till människor.

Vid 16 års ålder började Friedrich Adolf som lärling hos farbror Ludwig. Sex år senare grundar han sin egen verksamhet som ”F. Ad. Müller”. Han tar samtidigt kontakt och inleder ett samarbete med ögonläkaren Alexander Pagenstecher i Wiesbaden. Samarbete dem i mellan leder till att Friedrich på uppmaning av Pagenstecher kring 1870 bedriver sin verksamhet huvudsakligen i Wiesbaden.

Tillsammans med sin vän, glasmästaren Christian Müller-Pathle utvecklar Friedrich Müller-Uri kryolitglaset som står emot tårvätskan väsentligt bättre än det blyglas som tidigare användes i Paris och det benglas som användes i Tyskland. Utvecklingen av det nya glaset var klar 1869/1870 och kryolitglaset utgör än i dag grunden vid tillverkningen av ögonproteser av glas.

Efter Friedrichs död 1879 leder sönerna Friedrich Anton och Albert Carl företaget vidare. De utvecklar verksamheten och tillverkar bland annat replikmodeller av olika ögonsjukdomar för studiesyften inom utbildningsväsendet.

Den första kontaktlinsen

Företag byter 1887 namn till F. Ad. Müller Söhne och nu händer också något som skulle få stor betydelse inom ögonsjukvården. En oftalmolog i Bonn, Professor Theodor Sämish remitterade en patient till F. Ad. Müller Söhne i Wiesbaden. Patienten hade en skadad hornhinna och behövde därför någon typ av genomskinligt skal för att skydda och bevara ögats fuktighet. I Wiesbaden tillverkades ett sådant som över hornhinnan gjordes transparent. Under arbetet konstaterades att den transparenta delen mycket väl kunde formas som en lins och ge en refraktion för att kompensera patienters synfel och med detta konstaterande föddes första kontaktlinsen.

Under den här tiden så fungerade ögonproteser av glas så länge det ursprungliga ögat fanns kvar. Om ögat tagits bort vid en enukleation var protesen så obekväm att den inte kunde sitta inne särskilt länge. Professor Hermann Snellen från Nederländerna och för övrigt uppfinnare av den syntesttavla alla någon gång har provat sin syn med, uppmanade bröderna Müller-Uri att göra en dubbelväggig och ihålig protes. De hade provat detta tidigare utan framgång, men gjorde ändå några nya försök och efter många misslyckanden kunde de 1892 producera en ihålig glasprotes som patenterades under namnet ’Reform-Auge’.

Ett år senare förvärvar bröderna Müller-Uri egendomen på Taunusstraße 44 i Wiesbaden, där man än i dag har sina affärs- och tillverkningslokaler. Verksamheten blev mer och mer omtalad och fanns representerad på de stora utställningarna och tilldelades bland annat guldmedaljer i Amsterdam 1883, i St Louis 1904 och diplom i Bryssel 1888 och Düsseldorf 1926.

Den nordiska verksamheten

F. Ad. Müller Söhnes verksamheten i Norden drevs fram till i fram slutet av 60-talet av Albert Müller-Uri (Albert Carls son) med det tyska företaget som huvudman. Fram till 1955 var basen mottagningarna på respektive huvudstads sjukhus och sedan fram till 1971 från en adress på Kommendörsgatan i Stockholm som också tjänade som patientmottagning.
Albert Müller-Uris son, Sven flyttar 1964 från företagets huvudort i Wiesbaden och bosätter sig i Staffanstorp i Skåne. 1972 övergår sedan den svenska verksamheten i F. Ad. Müller Söhne AB och får sin bas i Staffanstorp och sedermera i Lund.

Under 80-talets slut börjar den femte generationen Müller sitt arbete inom företaget. Ann-Charlotte och Jan flyttar från Staffanstorp till Wiesbaden för att gå den 6-åriga utbildningen. Båda var verksamma i Wiesbaden fram till 1997 då Ann-Charlotte Müller-Uri flyttar till Stockholm för att förstärka den svenska verksamheten.

F. Ad. Mülller Söhne firade den 9 juli 2010 sitt 150:de verksamhetsår i Wiesbaden. Verksamheten sysselsätter nu 26 personer varav 14 okularister och har också nya lärlingar i utbildning. Vi strävar efter att kunna vidareutveckla verksamheten och företaget i enlighet med våra företrädares anda.