Helsingfors universitets centralsjukhus

 Tidsbeställning:

18 – 20 juli kl 9.00 – 12.00
och 3 – 5 augusti.
Telefon 044-030 59 23
E-post finland@mullersohne.com