Universitetssjukhuset


Karlskoga lasarett


Helsingin Yliopistollinen

Ajanvaraus

18. – 20. heinäkuuta klo 9.00 – 12.00
ja 3. – 5. elokuuta.
Puh 044-030 59 23
E-posti finland@mullersohne.com


Visby lasarett


Vi återkommer till Sandviken under 2022


Helsingfors universitets centralsjukhus

 Tidsbeställning:

18 – 20 juli kl 9.00 – 12.00
och 3 – 5 augusti.
Telefon 044-030 59 23
E-post finland@mullersohne.com


Universitetssjukhuset Örebro


Synhabiliteringen Sigfrid


Vi återkommer till Visby under 2023


Akademiska Sjukhuset