https://wwwmullersohneco.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2012/09/glas-eller-plastprotes.jpgSkriv ut

Glas eller plastprotes?

F.Ad. Müller Söhne tillverkar och inpassar ögonproteser av glas. Ögonproteser av plast kan vara ett alternativ för vissa patienter.

Nedan följer en kort jämförelse av de båda protestyperna.

 • Tårvätska flyter ut på ett lättare sätt över en glasprotes än över en plastprotes. Problem med torra ögon och ögondroppar är därför mindre vanligt för bärare av glasproteser än för bärare av plastproteser.
 • Protesens rörlighet med det andra ögat beror i båda fallen på kvarvarande muskulatur och är ungefär likvärdig mellan glas och plast.
 • Glasprotesen kan kännas kall vid låga yttertemperaturer beroende på glasets egenskaper.
 • Glas är ett oorganiskt material och ger inte upphov till allergiska reaktioner hos den som bär ögonprotesen.
 • En protes av glas är lättare än en plastprotes. Det beror på att glasprotesen är ihålig medan plastprotesen är solid.
 • Plastprotesen är tåligare och kan tåla att tappas i tvättställ eller golv.
 • Ögonhålan förändras med tiden och särskilt fort för nyopererade och för barn. Vid mindre förändringar kan plastprotesen justeras medan en ny glasprotes måste inpassas.
 • Tillverkning och inpassning av en glasprotes görs under ett besök som tar 1-2 timmar. Tillverkning av en plastprotes kräver normalt flera besök innan protesen är färdig.
 • En protes av plast förslits snabbare än en av glas och måste därför poleras med ett års mellanrum. Glasprotesen håller längre och bör bytas ut efter 2-3 år.
 • En ögonprotes av plast har ett högre pris än glasprotesen beroende på att den är dyrare att tillverka och fordrar årliga besök för att polera protesen.
 • En protes av plast kan innefatta ögonlock och anslutande ansiktsdelar. Glasprotesen ersätter enbart det förlorade ögat.