Suomi / Finland 2012

Tulemme kesällä 2012 vierailemaan Helsingissä valmistaaksemme ja sovittaaksemme suoraan potilaille lasisia silmäproteeseja.
Edellytämme käteismaksua tai maksusitoumusta.

Ajanvaraus on välttämätön.

Tervetuloa!

Vi kommer under sommaren att besöka Helsingfors för att direkt till patienter tillverka och inprova ögonproteser av glas.
Vi förutsätter att priset för protesen betalas kontant eller med en betalningsförbindelse.

Tidsbeställning är nödvändig.

Välkommen!

Vastaanottoaika

kl 08.00–14.00

Mottagningstider

kl 08.00–14.00

StadMottagningDatum