https://wwwmullersohneco.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/03/Covid-19-1.jpgSkriv ut

Information kring Corona

20 november 2020

Coronapandemin har lett till ett krisläge i hela världen och vår verksamhet med patientmottagning runt om i Sverige och andra länder i Europa påverkas i allra högsta grad.

Ett flertal av de länder där vi är verksamma har stängt sina gränser eller infört restriktioner för resor och annat utbyte som innebär att det inte är möjligt att bedriva någon mottagningsverksamhet i vanlig bemärkelse.

Detta har inneburit att vi under våren fått ställa in våra mottagningar i Sverige. Vi har under hösten efter en del omplanering kunnat komma igång med verksamheten, men med färre antal patienter per mottagningsdag för att risken för smittspridning skall hållas till ett absolut minimum. Vi använder oss av visir och/eller munskydd vid patientkontakt och vi förser även våra patienterna med munskydd att använda under mottagningen.

Vi hoppas att vi under 2021 kommer att kunna bedriva så normal verksamhet som möjligt, men förutsättningarna för våra mottagningar kan snabbt ändras. Vi ber därför om förståelse för att vi kan tvingas flytta eller ställa in mottagningstider med kort varsel.

Under året har vi erbjudit de patienter som vi tvingats avboka att skicka in en väl fungerande protes till oss så vi kan göra en kopia. Detta har fungerat mycket väl och ett hundratal patienter har redan utnyttjat den tjänsten. Om du skulle behöva en ny ögonprotes och inte kan vänta på mottagningstid så kontakta oss så berättar vi hur det går till.

 

Med bästa hälsningar,

F. Ad. Müller Söhne