https://www.muellersohne.se/wp-content/uploads/2020/03/Covid-19-1.jpgSkriv ut

Information kring Corona

17:e mars 2020

Coronapandemin har lett till ett krisläge i hela världen och vår verksamhet med patientmottagning runt om i Sverige och andra länder i Europa påverkas i allra högsta grad.

De flesta länder där vi är verksamma har stängt sina gränser eller infört restriktioner för resor och annat utbyte som innebär att det inte är möjligt att bedriva någon mottagningsverksamhet i vanlig bemärkelse.

Det också i nuläget mycket svårt att planera för de kommande månaderna då myndighetsbeslut som tas på morgonen kan ändras innan dagen är slut, så snabbt sker utvecklingen just nu.

Detta innebär samtliga planerade mottagningar under mars och mitten av april kommer att ställas in helt. Vi kommer att bedriva en mycket begränsad verksamhet under dessa månader. Vi kommer att kontakta de patienter som har fått bokade tider under den här perioden.

Givet den situation som råder kommer vi att fortsatt göra en bedömning av situationen med målet att återupprätta normal verksamhet. När detta är möjligt går dock inte att säga i dagsläget.

Ni som vill ha tider i maj och senare ber vi återkomma efter påsk då vi förhoppningsvis har en bättre möjlighet att bedöma situation. Vi beklagar det besvär som detta för med sig för er som är våra patienter