https://wwwmullersohneco.cdn.triggerfish.cloud/uploads/2020/03/Covid-19-1.jpgSkriv ut

Information kring Corona

1 juli 2020

Coronapandemin har lett till ett krisläge i hela världen och vår verksamhet med patientmottagning runt om i Sverige och andra länder i Europa påverkas i allra högsta grad.

Ett flertal av de länder där vi är verksamma har stängt sina gränser eller infört restriktioner för resor och annat utbyte som innebär att det inte är möjligt att bedriva någon mottagningsverksamhet i vanlig bemärkelse.

Detta har inneburit att vi fått ställa in våra mottagningar i Sverige i mars, april, maj och juni. Vi planerar i dagsläget för att kunna komma igång med dessa från och med september månad, men med färre antal patienter per mottagningsdag för att risken för smittspridning skall hållas till ett absolut minimum.

Vi är dock beroende av flera länder beslut för att detta skall vara möjligt vilket gör planeringsarbetet betydligt svårare. Vi beklagar det besvär som detta för med sig för er som är våra patienter.

Under våren har vi erbjudit de patienter som vi tvingats avboka att skicka in en väl fungerande protes till oss så vi kan göra en kopia. Detta har fungerat mycket väl och ett hundratal patienter har redan utnyttjat den tjänsten. Om du skulle behöva en ny ögonprotes och inte kan vänta på mottagningstid så kontakta oss så berättar vi hur det går till.

 

Med bästa hälsningar,

F. Ad. Müller Söhne